(1)
Chun-yu Xu; Jun-hua Lin; Qin-ming Lin; Yuan-biao Zhang. Construction of Solar Panel Laying System Based on Genetic Algorithm. IJEMR 2018, 8, 69-80.