(1)
Xu Hui; A. Dhanalakshmi; Mao Jiguang. Food Culture of Wenzhou/Zhejiang and South India - A Comparative Study. IJEMR 2018, 8, 120-130.