[1]
Chun-yu Xu, Jun-hua Lin, Qin-ming Lin, and Yuan-biao Zhang, “Construction of Solar Panel Laying System based on Genetic Algorithm”, IJEMR, vol. 8, no. 6, pp. 69-80, Dec. 2018.