TAI-YI LIU; CHENG-AN LEE; HONG-KEE TZOU; SHIUN-JYE LIN; MAO-YI CHOU; KE-FAN JHAN. Sustainable Solution for Shoring Method of Cross-Creek Bridge in Ankeng MRT System in New Taipei City: A Case Study. International Journal of Engineering and Management Research, v. 11, n. 1, p. 18-24, 27 Feb. 2021.